JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
LEMBAGA PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM

   
 
KEPUTUSAN CALON BAGI PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19
 
     
 
NO. RUJUKAN
:
JPA.BK(S)241/52/21(23)
 
 
NAMA CALON
:
ESMAWANIE BINTI ESA
 
 
NO. KP
:
821030045292
 
 
ANGKA GILIRAN
:
30013032
 
 
KOD PEPERIKSAAN
:
7101
 
 
SIRI
:
2/2009
 
 
TARIKH
:
13/11/2009
 
     
  Adalah dimaklumkan bahawa keputusan pegawai di atas seperti berikut :  
     
 
Bahagian Tarikh Perkara Keputusan
B 11/8/2009 Panduan Pengurusan Pejabat, Arahan Keselamatan dan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam LULUS
C 11/8/2009 Perintah Am dan Arahan Perbendaharaan LULUS
 
 
 
 

Salinan ini boleh di ambil kira dalam hal-hal berkaitan perkhidmatan. Bagi tujuan pengesahan ketulenan keputusan, Ketua Jabatan hendaklah menyemak dan mencetak keputusan ini di laman web https://www.kompetensi.jpa.gov.my/peperiksaan/keputusan/.

 
   
   
 

Keputusan ini hanya sah untuk pengesahan bagi skim berkaitan sahaja.

 
   
  Sebarang pertanyaan boleh menghubungi :  
   
  Jabatan Perkhidmatan Awam,  
  Sektor Penilaian Kompetensi,  
  Bahagian Perkhidmatan,  
  Aras 7, Blok 1,  
  Menara Seri Wilayah, Presint 2,  
  62100 Putrajaya.  
  Tel : 03-8000 8000  
  E-mel : peperiksaan@jpa.gov.my