JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
PERMOHONAN MENDUDUKI SEMULA
PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN

PTK01/2004-pinB (Lampiran B1)

ARAHAN:
1. Borang ini digunakan bagi permohonan menduduki semula komponen yang disyaratkan sahaja.
    (Ujian, Tugasan atau Penilaian Khas TK6.)
2. Lengkapkan borang dengan jelas, betul dan teliti.
3. Maklumat yang lengkap sahaja akan diproses.

 

 

 

 

 

 


BUTIR-BUTIR DIRI


1.   Nama Penuh      
2.   No K/P (Baru)   - -  
3.   No K/P (Lama)      
4.   No Indeks     
5.   Telefon a. Pejabat Cth: 03-88852111  
  b. Rumah/bimbit Cth: 012-5571122  
6.   No. Fax   Cth: 603-88852176    
7.   Email   Cth: kmalim@jpa.gov.my      

BUTIR-BUTIR PERKHIDMATAN


8.   Klasifikasi Perkhidmatan    
9.   Skim Perkhidmatan                                   

10.

a. Gred Jawatan    
  b. Gelaran Jawatan Cth: KETUA PENOLONG SETIAUSAHA    
11.   Ketua Tempat Bertugas Cth: KETUA SETIAUSAHA    
12.   Kementerian  
13.   Jabatan  
14.   Alamat Tempat Bertugas  

BUTIR-BUTIR PENILAIAN YANG DI POHON


         
15.   Butiran Penilaian yang dipohon [Sila isikan yang berkenaan sahaja]  
      * Sila Rujuk Jadual Kursus Penilaian Tahap Kecekapan.
     

       Tarikh Penilaian

   

a.

    Ujian Kursus  -  -  Tahun    
   

b.

    Kertas Tugasan Khas    
   

c.

    Penilaian Khas    
 
16.  

Tahap Kecekapan

       
               
               

*PENGESAHAN PEGAWAI CUTI BELAJAR BERGAJI PENUH
*Bagi pegawai yang sedang berkursus cuti belajar bergaji penuh


Saya mengaku bahawa permohonan ini telah diluluskan oleh Bahagian Latihan, Jabatan Perkhidmatan Awam. 
Saya juga bertanggungjawab di atas pengakuan ini.

 

YA   TIDAK
     
     

PENGESAHAN


KETUA JABATAN


Saya mengaku bahawa permohonan ini telah diluluskan oleh Ketua Jabatan saya. 
Saya juga bertanggungjawab di atas pengakuan ini.

 

YA   TIDAK
     
     

PENGAKUAN PEMOHON


Saya mengaku bahawa semua keterangan di atas adalah benar.

 

  YA     TIDAK
     

                                                                              

* Gunakan "Screen Area 1024 x 768" pixels untuk resolusi optimum


| Laman Web PTK | Portal JPA | Jadual Kursus |

Email WebMaster

Sila emailkan kepada kami jika terdapat sebarang masalah