JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
 
null
KEPUTUSAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
null
 

 Sila Masukkan Nombor Kad Pengenalan
       
 

Nombor Kad Pengenalan :

 Contoh : 780415016341.
       

Untuk sebarang pertanyaan dan masalah semakan secara online, sila alamatkan kepada kami.

 

 

Padam Semula Kembali


  PERHATIAN :
  • Semakan keputusan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) melalui portal Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) hanyalah untuk keputusan PTK bagi pegawai perkhidmatan Gunasama di bawah Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (KPPA) iaitu klasifikasi perkhidmatan M, N, F, J, W dan S sahaja.

  • Bagi pegawai lain yang bukan perkhidmatan Gunasama di bawah KPPA semakan keputusan PTK boleh dibuat melalui Ketua Jabatan masing-masing.| Laman Utama | Portal JPA |
Emel WebMaster
Untuk sebarang pertanyaan dan masalah berkenaan PTK, sila alamatkan kepada Pentadbir PTK e-mailkan maklumbalas atau masalah anda kepada kami