.: Jabatan Perkhidmatan Awam :.
Pekeliling
Maklumbalas
Pautan
Capaian Aplikasi
Dapatkan Mail percuma dari Google!
Sindikasi Berita PTK
Aplikasi pembacaan berita berasaskan "web" (web based) . Sila klik mengikut kesesuaian anda.
Pemberian Nilai Taraf

Pemberian Nilai Taraf adalah satu pengiktirafan terhadap sesuatu kelayakan dan kepakaran profesional/teknikal yang dimiliki oleh calon dan diluluskan oleh Lembaga Penilaian Kompetensi Perkhidmatan Awam (LPKPA). Kelayakan tersebut  boleh digunakan sebagai pengganti atau pelengkap kepada PTK sebagaimana yang diluluskan.

Maklumat terperinci garis panduan permohonan Pemberian Nilai Taraf adalah seperti di Lampiran H SPP Bil.19/2008.

Senarai Kelayakan yang telah diluluskan adalah seperti berikut :
 1. Peperiksaan Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK)
 2. Sijil Profesional Pertubuhan Perancang Malaysia (berdaftar sebagai Ahli Korporat)
 3. Sijil Penilai Berdaftar dengan Lembaga Penilai, Penafsir dan Ejen Harta Tanah Malaysia (LPPEH)
 4. Ijazah Penilaian
 5. Diploma Penilaian
 6. Arkitek Profesional berdaftar dengan Lembaga Arkitek Malaysia (LAM)
 7. Jurutera Profesional berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia (LJM)
 8. Juruukur Bahan Profesional berdaftar dengan Lembaga Juruukur Bahan Malaysia (LJUBM)
 9. Diploma Kelayakan Profesional Kepimpinan Pendidikan Kebangsaan (NPQEL)
 10. Sarjana Perubatan (Klinikal) dan Pergigian (Klinikal)
 11. Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan
 12. Program Kredentialing Kementerian Kesihatan Malaysia
 13. Kursus Amali Perubatan (Housemanship) dan Kursus Khas Pegawai Perubatan
 14. Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dalam bidang Health Communication and Health Literacy
 15. Kursus Asas Mekanik Automobil (SKM 1)
 16. Kursus Mekanik Kenderaan Motor (SKM 2)
 17. Kursus Mekanik Kenderaan Motor
 18. Kursus Mekanik Kenderaan Motor (SKM 3)
 19. Kursus Intensif Amra Mate
 20. Kursus Mekanik Persenjataan (Gred III)
 21. Kursus Mekanik Persenjataan (Gred II)
 22. Kursus Mekanik Persenjataan (Gred I)
 23. Kursus Komunikasi Teknikal Gred III
 24. Kursus Komunikasi Teknikal Gred II
 25. Kursus Komunikasi Teknikal Gred I
 26. Kursus Komunikasi Teknikal Gred Khas
 27. Kursus Komunikasi Operasi Gred III
 28. Kursus Komunikasi Operasi Gred II
 29. Kursus Komunikasi Operasi Gred I
 30. Kursus Komunikasi Operasi Gred Khas
 31. Kursus Asas Marin
 32. Kursus Mate < 500 Gross Tonnes on Domestic
 33. Kursus Mate < 500 Gross Tonnes On Near Coastal/Watchkeeping Officer
 34. Kursus Master < 500 Gross Tonnes On Near Coastal
 35. Kursus Engineer Officer 750 KW Propulsion On Domestic And Near Coastal
 36. Kursus Engineer Officer 750 KW Propulsion On Domestic And Near Coastal
 37. Kursus 2nd Engineer Officer < 3000 KW Propulsion On Domestic And Near Coastal
 38. Kursus Chief Engineer Officer < 3000 KW Propulsion On Domestic And Near Coastal
 39. Basic Observer Course
 40. Kursus Mekanik Penyelenggaraan Kapal Terbang (Gred III)
 41. Certificate In Aircraft Maintenance Technology (Gred I / II)
 42. Certificate In Aircraft Maintenance Technology (Gred III)

1. Peperiksaan Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK)

Nama Skim Perkhidmatan

: Pembantu Akauntan

Gred

: W22

Nilai Taraf

: TK3
: Komponen - Khusus
: Aras - Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Gunasama di bawah Akauntan Negara

Cetak Kembali ke atas


2. Sijil Profesional Pertubuhan Perancang Malaysia (berdaftar sebagai Ahli Korporat)

Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Perancangan Bandar dan Desa

Gred

: J41

Nilai Taraf

: TK1
: Komponen - Khusus
: Aras – Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Perumahan dan Kerajaan
  Tempatan

Capaian Kembali ke atas


3. Sijil Penilai Berdaftar dengan Lembaga Penilai, Penafsir dan Ejen Harta Tanah Malaysia (LPPEH)

Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Penilaian

Gred

: W41

Nilai Taraf

: TK1
: Komponen - Khusus
: Aras - Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Kewangan

Capaian Kembali ke atas


4. Ijazah Penilaian

Nama Skim Perkhidmatan

: Penolong Pegawai Penilaian

Gred

: W27

Nilai Taraf

: TK1
: Komponen - Khusus
: Aras - Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Kewangan

Capaian Kembali ke atas


Nama Skim Perkhidmatan

: Penolong Pegawai Penilaian

Gred

: W32

Nilai Taraf

: TK1
: Komponen - Khusus
: Aras - Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Kewangan

Capaian Kembali ke atas


5. Diploma Penilaian

Nama Skim Perkhidmatan

: Pembantu Penilaian

Gred

: W17

Nilai Taraf

: TK1
: Komponen - Khusus
: Aras - Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Kewangan

Capaian Kembali ke atas


6. Berdaftar sebagai Arkitek Profesional dengan Lembaga Arkitek Malaysia (LAM)

Nama Skim Perkhidmatan

: Arkitek

Gred

: J48

Nilai Taraf

: TK1, TK2, TK3, TK4, atau TK5 di mana yang
  berkenaan (Boleh digunakan sekali sahaja pada
  mana-mana TK).
: Komponen - Khusus
: Aras - Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Kerja Raya

Capaian Kembali ke atas


7. Berdaftar sebagai Jurutera Profesional dengan Lembaga Jurutera Malaysia (LJM)

Nama Skim Perkhidmatan

: Jurutera

Jawatan

: Jururtera (Awam, Mekanikal dan Elektrik)

Gred

: J48

Nilai Taraf

: TK1, TK2, TK3, TK4, atau TK5 di mana yang
  berkenaan (Boleh digunakan sekali sahaja pada
  mana-mana TK).
: Komponen - Khusus
: Aras - Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Kerja Raya

Capaian Kembali ke atas


8. Berdaftar sebagai Jurutera Profesional dengan Lembaga Juruukur Bahan Malaysia (LJUBM)

Nama Skim Perkhidmatan

: Juruukur Bahan

Gred

: J48

Nilai Taraf

: TK1, TK2, TK3, TK4, atau TK5 di mana yang
  berkenaan (Boleh digunakan sekali sahaja pada
  mana-mana TK).
: Komponen - Khusus
: Aras - Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Kerja Raya

Capaian Kembali ke atas


9. Diploma Kelayakan Profesional Kepimpinan Pendidikan (NPQEL)

Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah

Gred

: DG48

Nilai Taraf

: TK4
: Komponen - Khusus
: Aras - Aras IV

 • Nilai Gred 4.0 (Gred A)

          - Aras III

 • Nilai Gred 3.00 – 3.75

           (Gred B - hingga A -)

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Pelajaran Malaysia

Capaian Kembali ke atas


Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah

Gred

: DG44

Nilai Taraf

: TK3
: Komponen - Khusus
: Aras - Aras IV

 • Nilai Gred 4.0 (Gred A)

          - Aras III

 • Nilai Gred 3.00 – 3.75

           (Gred B - hingga A -)

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Pelajaran Malaysia

Capaian Kembali ke atas


Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma

Gred

: DGA34

Nilai Taraf

: TK4
: Komponen - Khusus
: Aras - Aras IV

 • Nilai Gred 4.0 (Gred A)

          - Aras III

 • Nilai Gred 3.00 – 3.75

           (Gred B - hingga A -)

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Pelajaran Malaysia

Capaian Kembali ke atas


Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma

Gred

: DGA32

Nilai Taraf

: TK3
: Komponen - Khusus
: Aras - Aras IV

 • Nilai Gred 4.0 (Gred A)

          - Aras III

 • Nilai Gred 3.00 – 3.75

           (Gred B - hingga A -)

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Pelajaran Malaysia

Capaian Kembali ke atas


10. Program Sarjana Perubatan (Klinikal) dan Pergigian (Klinikal)

Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Pakar Perubatan Klinikal dan Pegawai Pakar Pergigian

Gred

: UD44

Nilai Taraf

: Melepasi Peringkat 1 Program Sarjana
  Perubatan (Klinikal) dan Pergigian (Klinikal)
  PTK bagi TK1
: Komponen - Umum dan Khusus
: Aras - Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Kesihatan
  Malaysia

Capaian Kembali ke atas


Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Pakar Perubatan Klinikal dan Pegawai Pakar Pergigian

Gred

: UD44

Nilai Taraf

: Berjaya dalam Program Sarjana Kepakaran
  Perubatan (Klinikal) dan Pergigian (Klinikal)
  PTK bagi TK3
: Komponen - Umum dan Khusus
: Aras - Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Kesihatan
  Malaysia

Capaian Kembali ke atas


11. Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan

Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah
  (Khas Untuk Pengetua)

Gred

: DG48

Nilai Taraf

: TK4
: Komponen - Umum dan Khusus
: Aras - Mengikut markah yang ditetapkan.

 • 80 – 100 markah = 4.00 (A+) pada Aras IV
 • 60 – 79 markah   = 3.00 – 3.75 (B+ - A-) pada Aras III

 

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Pelajaran
  Malaysia

Capaian Kembali ke atas


Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma
  (Khas Untuk Guru Besar)

Gred

: DGA34

Nilai Taraf

: TK4
: Komponen - Umum dan Khusus
: Aras - Mengikut markah yang ditetapkan.

 • 80 – 100 markah = 4.00 (A+) pada Aras IV
 • 60 – 79 markah   = 3.00 – 3.75 (B+ - A-) pada Aras III

 

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Pelajaran
  Malaysia

Capaian Kembali ke atas


12. Program Kredentialing Kementerian Kesihatan Malaysia

Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Perubatan
  (Khas Untuk Pengarah Hospital)

Gred

: UD48

Nilai Taraf

: TK4
: Komponen - Umum dan Khusus
: Aras - Mengikut markah dan Aras
  seperti berikut.

 • 80 – 100 markah = Aras IV
 • 60 – 79 markah   = Aras III

 

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Kesihatan
  Malaysia

Capaian Kembali ke atas


Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Perubatan
  (Khas Untuk Pengarah Hospital)

Gred

: UD52

Nilai Taraf

: TK5
: Komponen - Umum dan Khusus
: Aras - Mengikut markah dan Aras
  seperti berikut.

 • 80 – 100 markah = Aras IV
 • 60 – 79 markah   = Aras III

 

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Kesihatan
  Malaysia

Capaian Kembali ke atas


Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Perubatan
  (Khas Untuk Pengarah Hospital)

Gred

: UD54

Nilai Taraf

: TK6
: Komponen - Umum dan Khusus
: Aras - Mengikut markah dan Aras
  seperti berikut.

 • 80 – 100 markah = Aras IV
 • 60 – 79 markah   = Aras III

 

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Kesihatan
  Malaysia

Capaian Kembali ke atas


13. Program Kursus Amali Perubatan (Housemanship) dan Kursus Khas Pegawai Perubatan

Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Perubatan

Gred

: UD41

Nilai Taraf

: TK1
: Komponen - Umum dan Khusus
: Aras - Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Kesihatan
  Malaysia

Capaian Kembali ke atas


14. Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dalam Bidang Health Communication and Literacy

Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Penerangan

Gred

: S44

Nilai Taraf

: TK3
: Komponen - Khusus
: Aras - Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Kesihatan
  Malaysia

Capaian Kembali ke atas


15. Kursus Asas Mekanik Automobil (SKM 1)

Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Rendah Polis

Gred

: Konstabel

Nilai Taraf

: TK1
: Komponen - Fungsional
• 80 – 100% = Aras IV
• 70 – 79% = Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Dalam
  Negeri

Capaian Kembali ke atas


16. Kursus Mekanik Kenderaan Motor (SKM 2)

Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Rendah Polis

Gred

: Lans Koperal

Nilai Taraf

: TK2
: Komponen - Fungsional
• 80 – 100% = Aras IV
• 70 – 79% = Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Dalam
  Negeri

Capaian Kembali ke atas


17. Kursus Mekanik Kenderaan Motor

Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Rendah Polis

Gred

: Konstabel Gred III (Pengangkutan)

Nilai Taraf

: TK3
: Komponen - Fungsional
• 80 – 100% = Aras IV
• 70 – 79% = Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Dalam
  Negeri

Capaian Kembali ke atas


18. Kursus Mekanik Kenderaan Motor (SKM 3)

Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Rendah Polis

Gred

: Sarjan

Nilai Taraf

: TK3A
: Komponen - Fungsional
• 80 – 100% = Aras IV
• 70 – 79% = Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Dalam
  Negeri

Capaian Kembali ke atas


19. Kursus Intensif Amra Mate

Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Rendah Polis

Gred

: Konstabel

Nilai Taraf

: TK1
: Komponen - Fungsional
• 80 – 100% = Aras IV
• 70 – 79% = Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Dalam
  Negeri

Capaian Kembali ke atas


20. Kursus Mekanik Persenjataan (Gred III)

Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Rendah Polis

Gred

: Lans Koperal

Nilai Taraf

: TK2
: Komponen - Fungsional
• 80 – 100% = Aras IV
• 70 – 79% = Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Dalam
  Negeri

Capaian Kembali ke atas


21. Kursus Mekanik Persenjataan (Gred II)

Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Rendah Polis

Gred

:Koperal

Nilai Taraf

: TK3
: Komponen - Fungsional
• 80 – 100% = Aras IV
• 70 – 79% = Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Dalam
  Negeri

Capaian Kembali ke atas


22. Kursus Mekanik Persenjataan (Gred I)

Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Rendah Polis

Gred

: Sarjan

Nilai Taraf

: TK3A
: Komponen - Fungsional
• 80 – 100% = Aras IV
• 70 – 79% = Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Dalam
  Negeri

Capaian Kembali ke atas


23. Kursus Komunikasi Teknikal Gred III

Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Rendah Polis

Gred

: Konstabel

Nilai Taraf

: TK1
: Komponen - Fungsional
• 80 – 100% = Aras IV
• 70 – 79% = Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Dalam
  Negeri

Capaian Kembali ke atas


24. Kursus Komunikasi Teknikal Gred II

Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Rendah Polis

Gred

: Lans Konstabel

Nilai Taraf

: TK2
: Komponen - Fungsional
• 80 – 100% = Aras IV
• 70 – 79% = Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Dalam
  Negeri

Capaian Kembali ke atas


25. Kursus Komunikasi Teknikal Gred I

Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Rendah Polis

Gred

: Koperal

Nilai Taraf

: TK3
: Komponen -Fungsional
• 80 – 100% = Aras IV
• 70 – 79% = Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Dalam
  Negeri

Capaian Kembali ke atas


26. Kursus Komunikasi Teknikal Gred Khas

Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Rendah Polis

Gred

: Sarjan

Nilai Taraf

: TK3A
: Komponen - Fungsional
• 80 – 100% = Aras IV
• 70 – 79% = Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Dalam
  Negeri

Capaian Kembali ke atas


27. Kursus Komunikasi Operasi Gred III

Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Rendah Polis

Gred

: Konstabel

Nilai Taraf

: TK1
: Komponen - Fungsional
• 80 – 100% = Aras IV
• 70 – 79% = Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Dalam
  Negeri

Capaian Kembali ke atas


28. Kursus Komunikasi Operasi Gred II

Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Rendah Polis

Gred

: Lans Koperal

Nilai Taraf

: TK2
: Komponen - Fungsional
• 80 – 100% = Aras IV
• 70 – 79% = Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Dalam
  Negeri

Capaian Kembali ke atas


29. Kursus Komunikasi Operasi Gred I

Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Rendah Polis

Gred

: Koperal

Nilai Taraf

: TK3
: Komponen - Fungsional
• 80 – 100% = Aras IV
• 70 – 79% = Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Dalam
  Negeri

Capaian Kembali ke atas


30. Kursus Komunikasi Operasi Gred Khas

Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Rendah Polis

Gred

: Sarjan

Nilai Taraf

: TK3A
: Komponen -Fungsional
• 80 – 100% = Aras IV
• 70 – 79% = Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Dalam
  Negeri

Capaian Kembali ke atas


31. Kursus Asas Marin

Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Rendah Polis

Gred

: Konstabel

Nilai Taraf

: TK1
: Komponen - Fungsional
• 80 – 100% = Aras IV
• 70 – 79% = Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Dalam
  Negeri

Capaian Kembali ke atas


32. Kursus Mate < 500 Gross Tonnes on Domestic

Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Rendah Polis

Gred

:Lans Koperal

Nilai Taraf

: TK2
: Komponen - Fungsional
• 80 – 100% = Aras IV
• 70 – 79% = Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Dalam
  Negeri

Capaian Kembali ke atas


33. Kursus Mate < 500 Gross Tonnes On Near Coastal/Watchkeeping Officer

Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Rendah Polis

Gred

: Koperal

Nilai Taraf

: TK3
: Komponen - Fungsional
• 80 – 100% = Aras IV
• 70 – 79% = Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Dalam
  Negeri

Capaian Kembali ke atas


34. Kursus Master < 500 Gross Tonnes On Near Coastal

Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Rendah Polis

Gred

: Sarjan

Nilai Taraf

: TK3A
: Komponen - Fungsional
• 80 – 100% = Aras IV
• 70 – 79% = Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Dalam
  Negeri

Capaian Kembali ke atas


35. Kursus Engineer Officer 750 KW Propulsion On Domestic And Near Coastal

Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Rendah Polis

Gred

: Konstabel

Nilai Taraf

: TK1
: Komponen - Fungsional
• 80 – 100% = Aras IV
• 70 – 79% = Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Dalam
  Negeri

Capaian Kembali ke atas


36. Kursus Engineer Officer 750 KW Propulsion On Domestic And Near Coastal

Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Rendah Polis

Gred

: Lans Koperal

Nilai Taraf

: TK2
: Komponen - Fungsional
• 80 – 100% = Aras IV
• 70 – 79% = Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Dalam
  Negeri

Capaian Kembali ke atas


37. Kursus 2nd Engineer Officer < 3000 KW Propulsion On Domestic And Near Coastal

Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Rendah Polis

Gred

: Koperal

Nilai Taraf

: TK3
: Komponen -Fungsional
• 80 – 100% = Aras IV
• 70 – 79% = Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Dalam
  Negeri

Capaian Kembali ke atas


38. Kursus Chief Engineer Officer < 3000 KW Propulsion On Domestic And Near Coastal

Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Rendah Polis

Gred

: Sarjan

Nilai Taraf

: TK3A
: Komponen - Fungsional
• 80 – 100% = Aras IV
• 70 – 79% = Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Dalam
  Negeri

Capaian Kembali ke atas


39. Basic Observer Course

Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Rendah Polis

Gred

: Konstabel/ Lans Koperal/ Koperal/ Sarjan

Nilai Taraf

:TK1 /TK2 /TK3 /TK3A
: Komponen - Fungsional
• 80 – 100% = Aras IV
• 70 – 79% = Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Dalam
  Negeri

Capaian Kembali ke atas


40. Kursus Mekanik Penyelenggaraan Kapal Terbang (Gred III)

Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Rendah Polis

Gred

:Konstabel

Nilai Taraf

: TK1
: Komponen - Fungsional
• 80 – 100% = Aras IV
• 70 – 79% = Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Dalam
  Negeri

Capaian Kembali ke atas


41. Certificate In Aircraft Maintenance Technology (Gred I / II)

Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Rendah Polis

Gred

: Lans Koperal/ Koperal

Nilai Taraf

: TK2/ TK3
: Komponen - Fungsional
• 80 – 100% = Aras IV
• 70 – 79% = Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Dalam
  Negeri

Capaian Kembali ke atas


42. Certificate In Aircraft Maintenance Technology (Gred III)

Nama Skim Perkhidmatan

: Pegawai Rendah Polis

Gred

: Sarjan

Nilai Taraf

: TK3A
: Komponen - Fungsional
• 80 – 100% = Aras IV
• 70 – 79% = Aras III

Kelayakan ini telah diluluskan kepada

: Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Dalam
  Negeri

Capaian Kembali ke atas

Pemakaian Nilai Taraf Boleh Dipanjangkan Kepada Semua Pegawai Dalam Skim
Perkhidmatan Yang Sama Di Jabatan Kerajaan Yang Lain

UTAMA | PEKELILING | PERMOHONAN | KEPUTUSAN | JADUAL | SUKATAN | HUBUNGI KAMI | PORTAL JPA
Penafian :
Kerajaan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Awam adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa
kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari
laman web ini serta tidak boleh ditafsirkan sebagai ejen kepada, ataupun syarikat yang disyorkan oleh
Jabatan Perkhidmatan Awam.
masa dijana : 0.0000 saat  CSS valid CSS valid
Hakcipta 2005 © Bahagian Teknologi Maklumat, Jabatan Perkhidmatan Awam.
Sesuai dengan paparan 1024 x 768 pixel menggunakan Internet Explorer atau Mozilla Firefox.