Hubungi kami

Bahagian Perkhidmatan

Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
Bahagian Perkhidmatan,
Aras 6 & 7, Blok C1, Kompleks C,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62510 PUTRAJAYA.

Telefon : 03-8885 4312/4314/4341/4938/4350
Faks : 03-8889 2205/2204/2202
E-mail: Urus Setia Kursus Pegawai Perkhidmatan Gunasama

Pentadbir Laman Web PTK

Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat,
Aras 3, Blok C1, Kompleks C,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62510 PUTRAJAYA.

E-mail: Webmaster