:: Sistem Pengurusan TRM Online ::
Laman Web Kursus Pegawai Perkhidmatan Gunasama

PERMOHONAN KURSUS ONLINE

PERHATIAN
  Untuk makluman tuan/puan, permohonan kursus secara dalam talian (online) anjuran Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam telah ditamatkan mulai 31 Disember 2009. Bagi permohonan kursus tahun 2010, tuan/puan boleh menggunakan Sistem HRMIS melalui Submodul Program Pembangunan Kompetensi (CDP).