Jabatan Perkhidmatan Awam
LEMBAGA PENILAIAN KOMPETENSI
PERKHIDMATAN GUNASAMA DI BAWAH KPPA
JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

PERMOHONAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK)
BAGI KUMPULAN SOKONGAN TAHUN 2010

BUTIRAN PERMOHONAN
Sila masukkan maklumat-maklumat di bawah dan klik butang Hantar.
 
 
Nama Penuh Pemohon :
 
 
No. Kad Pengenalan Baru :
 
- - Contoh : 600606-06-6060
 
Skim Perkhidmatan :
 
 
Kaedah Penilaian :
 
 
Siri Permohonan :
 
  Jadual Penilaian  |  Jadual Penilaian Khas
 
Jenis Permohonan :
 
Pertama Kali Menduduki Semula
 
Bahagian Kompetensi :
 
A [Generik]      B [Fungsional]
 
Jenis Perkhidmatan :
 
*Gunasama   Bukan Gunasama
 
*Perkhidmatan Gunasama : Pegawai di bawah skim perkhidmatan F,M,J,N,W dan S di mana Ketua Perkhidmatan adalah
Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (KPPA).
   

   


Muka depan | Portal JPA | Laman Utama
Bantuan Teknikal: helpptk@jpa.gov.my
Untuk sebarang pertanyaan dan masalah berkenaan PTK , sila alamatkan kepada Email Pentadbir ptk@jpa.gov.my

© BPM 2010